Konsult

Konsult Karin Axzell

  KONKAX

Syfte 


Utgångspunkten är att vara ett stöd för ägare, ledningsgrupper och chefer. Jag tillhandahåller ett konstruktivt  "lättbollat bollplank" i operationella frågeställningar utifrån perspektiv inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.


Det övergripande målet är att förbättra och förädla en god infrastruktur till stöd för organisationsens kärnverksamhet.


Struktur ger möjlighet till större flexibilitet.Omfattning


I första hand erbjuds stöd under ett helt verksamhetsår. Behovet styr omfattning.


Möjlighet till interimslösningar erbjuds när organisationer behöver en stödinsats på kortsikt under en begränsad tid. Ett extra resursstöd för långsiktig stabilitet och hållbarhet.

Filosofi     


Att vara ekonomisk på långsikt. Investera och spara, inte slösa. Med eftertänksamhet ta vara på begränsade resurser, alla resurser: kapital, råvaror och arbetskraft.


Att medvetandegöra och förstå varför.


Jag brinner för att medverka för sund tillväxt på alla nivåer, speciellt utifrån perspektiv på individen.


Att verka för en organisationskultur med individen i centrum och erbjuda metoder som tillåter alla att delta genom interaktivt ledarskap


Förändring skapas genom individer. Nöjda och trygga individer skapar mervärde och resultat.


"Det finns en lösning på allt, om man vill."

Frågeställningar


Kunden får hjälp med utvecklingsfrågor och förändringsledning utifrån följande ämnesområden;


 • strategiarbete
 • analys av resultat- och balansräkning
 • uppföljning
 • nyckeltal analys
 • rapportering
 • kodstruktur -Masterdatamanagement
 • ikviditetsplanering
 • processkartläggning och rutiner
 • organisation
 • administration
 • internkontroll
 • roller, ansvar & befogenheter
 • kravspecifikationer och systemimplementationer
 • värdegrunds- och ledarskapsarbete

Karin Axzell Nymark


Jag har haft rollen som konsult sen början av 2000 och kan tillhandahålla ett gott stöd med 30års bred erfarenhet som ekonom. Jag har verkat inom olika nivåer både operativt, strategiskt, ansvarsmässigt och med olika grad av befogenheter. Även samverkat med flertalet funktioner och aktörer i många branscher: ideellt/politiskt/kommersiellt, stora/små organisationer med växlande företagskulturer varierande faser både i starkt tillväxt och i en förvaltande fas. 


God erfarenhet av uppdrag i verksamhet som går från statlig till en kommersiell marknad.


Fördjupning inom personlig utveckling, coachning, handledning och pedagogik. Eget företagande från 2003 som enskild firma, bildar Aktiebolag 2019.


Utifrån ett ödmjukt och jyst förhållningssätt vill jag verka lokalt för att förenkla var dag i en annars en tillsynes komplex vardag. Business in Control skapar resultat.Business Control 

Close Contact Controling

C C C

Nyckel till framgång

                Strukturerad Uppföljning

Nära

den Operativa verksamheten

 

Det vi ser är det vi fokuserar på - det vi följer upp, 

det kan förändras. Det vi inte ser, förblir osett.


Ekonomi- och verksamhetsstyrning med individen i centrum för sund tillväxt