Förenar Ekonomi- och Verksamhetsstyrning

 

Att vara ekonomisk - "att hushålla med resurser" gärna mot sund tillväxt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkax

 

Ekonom Konsult Coach Pedagog

förenar Ekonomi- med Verksamhetsstyrning

för Företag och gärna med fokus på den viktigaste resursen: Individen »

 

Nyckelord:  Uppföljning, Skapa Fokus, Helhet, Balans, TILLIT, Syfte, Mål, Förebyggande, Öppenhet & Ansvar

 

Frågor och samtal för förändring, förbättring, förädling!

 

Jag heter Karin Axzell Nymark och har arbetat som ekonom/konsult i drygt 20år inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. På senare år har mitt intresse riktats mer och mer på företagens viktigaste resurs: individerna

Det är individer skapar grupper och företag varvid perspektivet på individen bör inkluderas i arbetet med sund tillväxt och utveckling - både för företag/organisationer och för individen själv.

Läs gärna mer om min bakgrund.

 

Tillväxt har intresserat mig sedan start. Tillväxt har sin utgångspunkt i personligt engagemang och ansvar. Vad som är sunt är upp till var och en att bedöma. Jag tar numera utgångspunkt i teorierna kring Psykosyntes både för organisatorisk- och mänsklig tillväxt, samtidigt tar jag hjälp pedagogiskt av metoder i den kreativa symbolpedagogiken.

 

 

Hör gärna av dig för ett förutsättningslöst samtal

Kontakt

Nyheter»

Dags för Älvsjömässan 2014 i november

»Föreläser ideellt sedan 2013 i samarbete med Transfer.nu

 

»Begränsat utbud kursledare & coach

KALENDARIUM

Kurser, Workshops & Föreläsningar för

- ditt personliga inre ledarskap och

- din personliga tillväxt!

 

www.konkax.se    

"INGEN KEDJA ÄR STARKARE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK"

PASSION FOR GROWTH

"TILLVÄXT - ATT VÄXA TILL"

Min önskan: att bidra till sund tillväxt!